. Links .

 

 


Egbert Meussen (Bartolomeusz). Kortenaer  (1604 - 1665.)  
(
Ook wel met een C geschreven).

Luitenant-admiraal 
Egbert Bartolomeusz Kortenaer (Cortenaer)
1604 - 1665


Kortenaer werd in 1604 in Groningen geboren en was zoon van een gemeen soldaat, dus van zeer eenvoudige komaf. In 1626 werd hij bootsman, in 1636 stuurman. In de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog was hij in 1652 opperstuurman op het sterkste Nederlandse schip, de ''Brederode''. In de
Slag bij Dungeness raakte hij een hand en een oog kwijt. Op 10 april 1653 werd hij commandeur als vervanger van vlaggekapitein Abel Roelants onder Maarten Tromp toen die de ''Brederode'' als vlaggeschip gebruikte. In de Slag bij Ter Heijde sneuvelde Maarten Tromp. Om het moreel hoog te houden liet Kortenaer de admiraalsstandaard echter niet zakken, deed zo alsof Tromp nog leefde en nam het feitelijk bevel over diens eskader over. Hij deed dat zo bekwaam dat hij dat tot het eind van die oorlog zou behouden als vlootvoogd. Op 21 oktober 1653 werd Kortenaer tot kapitein benoemd. Bij de afwezigheid van vlagofficieren trad hij vaak op als commandeur van hele eskaders.

Egbert Kortenaer.

Bartholomeus van der Helst,  1660, 

een typisch geval van cosmetische schilderkunst, omdat kortenaer in werkelijkheid een oog miste.


Na zijn heldhaftige optreden tijdens de Noordse Oorlog
tegen de Zweden in de expeditie naar Dantzig (1656), en in de Slag in de Sont (8 november 1658), waarin Kortenaer als commandant van "De Gouden Leeuw" een beslissende rol speelde. 
Toen hij door als vlaggenkapitein op de ''Eendragt'' manhaftig stand te houden het moreel van de Zweedse vloot brak terwijl zijn commandant
Jacob van Wassenaer Obdam door jicht was uitgeschakeld, werd Kortenaer op 8 mei 1659 benoemd tot vice-admiraal en door koning Frederik III van Denemarken tot ridder in de Orde van de Witte Olifant. Op 29 januari 1665 kwam tijdens de aanloop naar de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog de benoeming tot luitenant-admiraal in de Admiraliteit van de Maze. De promotie tot bevelhebber bleef echter uit omdat Kortenaer net als Cornelis Tromp te oranjegezind was.

Tijdens de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665 had Kortenaer het bevel over de voorhoede en was tweede in bevel achter luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam. Hij sneuvelde in die nederlaag op de ''Groot Hollandia''. 
Zijn praalgraf in de Laurenskerk te Rotterdam draagt een lofdicht van Gerard Brandt:

:''De Heldt der Maes verminckt aen oog''
::''en rechterhandt''
:''En echter 't oog van 't Roer de vuyst''
::''van 't Vaderlandt''
:''De groote KORTENAER de schrick van''
::'' 's vyands vlooten''
:''D'ontsluyter van de zondt leyt in dit''
::''graf beslooten''

Vanaf het einde van de 18e eeuw werd het gebruikelijk marineschepen naar Kortenaer te vernoemen; na de Tweede Wereldoorlog werd er zelfs een hele Kortenaerklasse gebouwd.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

Schepen die in de Koninklijke Marine de naam KORTENAER  (of Cortenaer) droegen.

1825   Linieschip
1844   Linieschip.
1883   Fregat.
1888   Fregat.
1895   Pantserschip.
1928   Torpedobootjager.
1945   Torpedobootjager.
1978   Standaardfregat.

Terug naar de vorige pagina.