Zoeken

Biografie door G Brandt

Dit jaar brachten de zoons van Gerard Brandt, na diens overlijden, de biografie "Het Leven en Bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter" uit. Het werk werd opgedragen aan zijn derde vrouw, Anna van Gelder, die in februari was overleden. Slechts 20 bladzijden gaan over de jonge jaren en 50 over de Eerste Engelse Oorlog. Veel onderzoek naar met name de eerste jaren is nog gaande. In juni 2015 bracht A.Scheijde een boek uit met enkele nieuwe feiten over zijn jeugdjaren.