Zoeken

Een leeuw uit Barbarije overgebracht?

Testament Pieter Jansz Vos op de Zeedijk die: "legaterende voors. sij Testateuren aan malkanderen sulx d'eerst aflijvige aan de langstlevenden van hen beijden seecker JONGE LEEUW METTE VICE ADMIRAAL DE RUIJTER UIJT BARBARIJEN HERREWAARTS OVERGEBRACHT en bij henl. opgehaelt". Het wat en waarom van deze "leeuw" is nog een raadsel. We gaan dit uitzoeken.