Zoeken

Christenslaven in Marokko

Op deze dag vertrok de toen 36-jarige koopman Michiel de Ruyter op het schip de Salamander naar Marokko, waar hij de havens van Salee (bij Rabat), Safi en Agadir aandeed.[1] Agadir behoorde tot het onofficiële emiraat Tazerwalt, waarover tussen 1613 en 1659 een zekere Sidi Ali Bou Dmia, ook bekend als Abou Hassoun, heerste. Formeel was deze ondergeschikt aan de sultan in Marrakesh, maar in de praktijk functioneerde hij als onafhankelijk vorst. De Ruyter noemt hem in zijn journaals de ‘Sante’,