Bibliografie

Bibliografie

Per artikel wordt verwezen naar de geraadpleegde literatuur.

In algemene zin wordt verwezen naar:

  • Biografie "Het Leven ende Bedrijf..." door G. Brand
  • "Rechterhand van Nederland" door R. Prud'homme van Reine.

De boeken- en objectenlijst van de Stichting zijn toegevoegd.