Lezing aanvragen

Lezing aanvragen

Lezingen door de nazaat van Michiel de Ruyter kunt u aanvragen door een email naar stichting@deruyter.org. Gebruik NIET onderstaande link. Deze functie is tijdelijk buiten werking gesteld.

Frits de Ruyter de Wildt, 12e generatie, spreekt met verve over de geschiedenis van de Gouden Eeuw en de rol van de Ruyter voor Nederland. Hij past de invalshoek van de lezing aan aan uw specifieke belangstelling en maakt in overleg maatwerk, zodat uw doelstelling gekoppeld kan worden aan ons onderwerp: Een biografische lezing, nadruk op een specifiek thema óf "De Tocht naar Chatham" cq "Hoezo Crisis? Nieuwe Gouden Eeuw!".

Email stichting@deruyter.org met uw vraag. 

NIET ONDERSTAANDE KNOP GEBRUIKEN