als erfgoed

als erfgoed

"Ter bevordering van de nagedachtenis van Luitenant-Admiraal Generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter" is de volledige naam en doelstelling van de Stichting. Bestuur en Raad van Advies vormen samen de organisatie waarmee dat doel wordt ingevuld.

De Stichting heeft in haar statuten opgenomen elke vijftig jaar het parenteel actueel te maken. Alle nazaten zijn hierin vertegenwoordigd en met hen worden soms activiteiten georganiseerd, zoals een familiedag of het deelnemen aan herdenkingen.

Maar ook voor anderen is dit mogelijk. Als u zich aanmeldt bij de "Bemanning van Michiel" kunt u voor een geringe bijdrage op de hoogte blijven van de activiteiten die uw bijdrage mogelijk maken én er zelf aan deelnemen. Op deze pagina is ook te zien hoe wij de culturele ANBI status financieel onderbouwd hebben. 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar: NL30ABNA0642367582, Stichting Michiel de Ruyter

Indien u voor een specifiek evenement of doel wilt doneren, vermeldt dit bij opmerkingen. Bijvoorbeeld "Chatham350" voor de herdenking in 2017.

Wij organiseren jaarlijks een herdenking in de Nieuwe Kerk bij het praalgraf, ondersteunen de restauratie van portretten die aan Michiel gerelateerd zijn of verzorgen lezingen om het onderwerp onder de aandacht te brengen cq houden.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief blijft u continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u zelf aangeven waar u aan wilt deelnemen. Wij hopen op uw bijdrage en verwachten met deze website aan uw verwachtingen te hebben voldaan. Mocht u tips of opmerkingen voor ons hebben, dan kunt u ons hierover altijd mailen.

Lees verder

Bronnen

Voor de teksten op deze site werd geput uit bekende biografieën van de Ruyter en artikelen over specifieke onderwerpen door gerenommeerde historici, waaronder:

  • "Leven en Bedrijf van de Heere M.A. de Ruyter" door Gerardt Brandt,(1687) 
  • Werken van J.J Belinfante,(1844) en P.J. Blok,(1923) 
  • "Rechterhand van Nederland" door Dr R.B. Prud'homme van Reine (2000), 
  • Publicaties van VAdm A v.d. Moer, VAdm H.A. van Foreest, J.F. van Dulm RMWO, C.J.W. van Waning en L. Panhuysen. 
  • Voor de beschrijving van het deel van zijn leven na de verhuizing naar Amsterdam, werd de feestrede van Ronald Prud'homme van Reine geciteerd. Deze feestrede sprak hij uit voor H.M. Koningin Beatrix, op 23 maart 2007, bij de officiële opening van het Jubileum in het de Ruyter-jaar.
  • Archieven Vaticaan mbt locatie ingewanden M de Ruyter op het schiereiland Ortygia te Syracuse, Sicilië, Italië.
  • "Agenten voor de Koning. Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672-1673", Anne Doedens, Liek Mulder, Frits de Ruyter de Wildt, Waanders Uitgevers.
  • Diverse publicaties rond de "Vergeten Zoetwater Zeeslag 1672-1673" waarbij de vloot op en rond de Waterlinie de Fransen keerde. Onderzoek gaande ism waterlinie Fort bij Vechten.

Van enkele Engelstalige sites is informatie overgenomen, aangezien de oorspronkelijke bron is vervallen of verwijderd.

Disclaimer

Voor zover bij een artikel of hoofdstuk géén bron is vermeld heeft de stichting zich het recht voorbehouden tevens gebruik te maken van overlevering uit de familie, de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers in het bijzonder. Diverse verhalen, documenten en stukken van minder historisch verifieerbare oorsprong zijn verwerkt. Het staat eenieder vrij de inhoud van deze site voor eigen gebruik in te zetten, rekening houdend met deze kanttekening.

Recentelijk is gebleken, dat enkele aangeleverde bronnen onjuiste, incomplete of niet actuele informatie bevatten. Voor zover bekend is de site overeenkomstig dit hernieuwd inzicht aangepast. Aangezien vele mensen ons informatie verstrekken (lezingen, onderzoeken, artikelen of social media bronnen) is het niet altijd mogelijk de informatie optimaal te verifiëren. Wij nemen, tot het tegendeel bewezen wordt, aan dat de aanbieder dit al voor ons gedaan heeft. Mocht u echter informatie tegenkomen waarvan u meent, dat zij onjuistheden bevat, dan kunt u dat altijd aan ons melden en zullen wij overeenkomstig handelen.