Sponsor info

Sponsor info

Er zijn diverse manieren waarop je onze doelstellingen kunt ondersteunen. Naast een actieve bijdrage is er de financiële steun, die elke culturele stichting broodnodig heeft. 

De wijze waarop je ons financieel kunt steunen zijn:

  1. Donaties naar NL30ABNA0642367582 tnv Stichting Michiel de Ruyter
    • Artikel over de "Geefwet" op onze financiële pagina licht voordelen toe.
  2. Aanmonsteren "Bemanning van Michiel". (zie die pagina bij "stichting") 
    • Donatie periodiek. 
    • Betrokkenheid neemt toe.