Nieuws & nieuwsbrieven
31.12.2015

Aftreden Ronald Prud'homme van Reine

Na bijna 18 jaar deel uitgemaakt te hebben van ons bestuur heeft Ronald besloten deze functie neer te leggen. 

Ons bestuur en de leden van de Raad van advies betreuren dat zeer, maar realiseren zich ook, dat er na zo lange tijd nooit "een goed moment"  is om te gaan. Dan maar op de top vertrekken, zullen we maar zeggen. 

Ronald heeft door de jaren heen ons allen veelvuldig gevraagd en ongevraagd van advies gediend, als "rechterhand van het bestuur". Daarmee heeft hij vele (artistieke) foutjes in ons historisch erfgoed weten te corrigeren en ons voor al te grote vrijheden weten te behoeden. Dat is van onschatbare waarde geweest. 

Wetend, dat wij ook in de toekomst een beroep op hem mogen blijven doen, wensen wij hem en zijn vrouw een "historische toekomst" in goede gezondheid. Wij wachten met smart op zijn volgende boeken.