Nieuws & nieuwsbrieven
27.08.2014

Culturele ANBI status

Nu nog gunstiger doneren! Status van culturele ANBI is goedgekeurd.

Na de oprichting verkreeg onze stichting begin deze eeuw de ANBI status. Dit levert donateurs een belastingvoordeel op bij schenkingen en de stichting is vrijgesteld van BTW. Meer hierover kunt u lezen in de geefwet elders op deze site of op internet.

De nieuwe penningmeester had als eerste agendapunt, dat hij bij de ANBI status de toevoeging "culturele" wilde verkrijgen. De belastingdienst heeft hier kort geleden positief op gereageerd. Het voordeel hiervan is de factor die aan schenkingen mogen worden toegekend bij het opvoeren voor de aangifte. U krijgt dus meer terug! Voor ons als stichting levert het hopelijk nog meer donaties op!

Kortom: laat u niet weerhouden ons financieel te ondersteunen bij het bevorderen van de nagedachtenis van de grootste vaderlandse zeeheld en maak uw bijdrage over naar NL30ABNA0642367582 tnv Stichting Michiel de Ruyter

Aangezien deze vernieuwde status met terugwerkende kracht is ingegaan op 1 januari 2014 geldt de regeling ook voor donaties die al eerder dit jaar zijn gedaan. Houdt u hiermee rekening bij uw aangifte over 2014.