Zoeken

Jan Coenraad Koopman

JC Koopman dient het idee in bij de Admiraliteit om de scheepslading kruit tijdens het beleg van Antwerpen in voorkomend geval te gebruiken om het eigen schip op te blazen. De zogenaamde demolitielading. Enkele maanden later blaast van Speijk zichzelf bij het beleg van Antwerpen de geschiedenis in. Jan Coenraad is tevens vlagofficier van het marine opleidingsinstituut geweest, toen zich dit in Medemblik bevond. Een portret van hem en zijn vrouw M.A. Landweerd is door de stichting in langdurig bruikleen gegeven.