Zoeken

KB de Ruyter medaille

Bij Koninklijk Besluit wordt de "de Ruyter medaille" ingesteld door Koningin Wilhelmina: ten behoeve van schippers, stuurlieden en verdere bemanning van koopvaardijschepen, die zich door verdienstelijke daden voor de scheepvaart hebben onderscheiden.