Zoeken

Pas Salamander ontvangen

Bijgevoegde pas geeft aan, dat Michiel eigenaar wordt van de Salamander. Het is niet duidelijk of hij gelijk naar zee ging, want eerste referenties daarnaar zijn van oktober 1644. Het is goed mogelijk, dat hij het hele seizoen heeft gebruikt om zijn schip gereed te maken. Hij maakt vele reizen naar Barbarije en de West, waarvan de meeste scheepsjournalen bewaard zijn gebleven. In 1652 denkt hij met pensioen te kunnen gaan...