Zoeken

Hoorspel Michiel de Ruyter; Der Staten Rechterhand

Fragment 2min & compleet 47min Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de NRU over het leven van Michiel de Ruyter. In een lofdicht op De Ruyter zegt Geeraert Brandt, auteur van Het leeven ende bedrijf van den heere Michiel De Ruiter: “Aanschouw den held der Staten rechterhand. I Den redder van ‘t vervallen vaderland, I Die in een jaar twee grote Koninkrijken I Tot drie maal toe de trotse vlag deed strijken.” Der Staten Rechterhand werd geschreven door P.H. Schroder. Foto van de receptie in de tuin van het oude stadhuis op de Houtkade te Vlissingen.