Zoeken

Tocht naar Middellandse Zee

De handel in de Middellandse Zee werd door Barbarijse kapers gehinderd. Cornelis Tromp had hier onvoldoende aan kunnen doen, zodat Michiel als versterking werd nagestuurd. Adm Holmes bleek bij West Afrika Nederlandse schepen te hebben aangevallen. De raadpensionaris besloot hierop in het uiterste geheim de vloot die kant op te sturen. Michiel heeft tijdens deze reis geloofsgenoten, die tot slaaf waren gemaakt, vrij gekocht.