Zoeken

Vaderlandsche Letteroefeningen

Regelmatig worden brieven, documenten, etsen en dergelijke op internet aangeboden. Zo ook in het geval van een brief uit 1641. Onderzoek door onze stichting en aan ons verbonden deskundigen wees uit, dat in dit geval de bron terug te voeren is op een reproductie uit 1833. Wees op uw hoede.