Zoeken

Slag bij Dungeness (Battle of the Singels)

In oktober 1652 nam de regering van het Engelse Gemenebest verkeerdelijk aan dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bijna verslagen was na de Slag bij Kentish Knock. (De Slag bij de Hoofden) Twintig schepen werden hierna weggestuurd naar de Middellandse Zee. Dit zorgde er echter voor, dat de Engelsen te weinig schepen in hun eigen wateren hadden om hun eigen gebied te verdedigen. Maarten Tromp versloeg hen eenvoudig. Het verhaal gaat, dat hier de anekdote van de bezem zou zijn ontstaan. Lees meer onder: Zeeslagen Engelse Oorlogen