Zoeken

Vice Admiraal voor Amsterdam

Aangesteld als Vice Admiraal voor de admiraliteit van Amsterdam. Deze bevordering volgt kort op het overlijden van Maarten Tromp. Michiel zou tijdens diens begrafenis zijn droevenis duidelijk getoond hebben. Eeuwen later toont een van zijn opvolgers, VADM Borsboom bij het praalgraf van Michiel zijn respect en eerbied.