Zoeken

Volksoproer woonhuis Prins Hendrikkade 131

Dat het volk al maar redelozer werd ontging ook de familie de Ruyter niet. Het volk stroomde samen voor het woonhuis en schreeuwde, dat de admiraal "het land verraden en verkocht" had. Anna van Gelder kon de gemoederen enigszins bedaren door het voorlezen van een brief waarin het succes van de slag op Schooneveld werd gemeld. Dit gaf de schutters van Smit's vaandel de "Wilde Ieren" voldoende tijd het woonhuis te bereiken en veilig te stellen.