Zoeken

Slag bij Stromboli (Alicuri)

De Franse vloot zou zich door de vloot van Michiel moeten heenslaan om de straat van Messina te passeren. Het aantal schepen van beide vloten leek gelijk, maar de Spaanse galeien nabij Lipari dienden buiten beschouwing gelaten te worden door weer en wind. De Franse voorhoede in de De Preuilly, Duquesne zelf in het midden en de achterhoede onder Gabaret vielen fel en in goede orde aan. Michiel berichtte over zowel eigen als Franse troepen hun "manlycke" bijdrage. Als we de numerieke meerderheid in zowel schepen als manschappen aan Franse zijde meerekenen was het "gelijkspel" al een prima uitkomst voor de Staatse vloot.