Zoeken

Anna Maria Pottey (Va) geboren

Trouwt te Souburg op 19 augustus 1720 Mr Willem Parker, (30/3/1695-9/11/1751) heer van St Laurens en Popkensburg, ambachtsheer van Geersdijk, Wissekerke, Cats en Soelekerke. Willem Parker was schepen, raad en burgemeester van Middelburg, bewindhebber WIC. Na de dood van Anna hertrouwde hij de weduwe Cornelia Boddaert. Uit het huwelijk met Anna kwamen drie kinderen: Johan Willem (VIa), Anna Maria en Agatha Wilhelmina Parker. Van haar is geen afbeelding beschikbaar, maar wel van haar man Willem Parker.