Zoeken

Jan Coenraad de Ruyter de Wildt

Marine-officier, Schout-bij-Nacht titulair. Inspecteur-generaal van het Loodswezen, Commandeur Leopoldsorde van België, ridder Kroon van Italië. Drager van de Militaire Willems Orde. (MWO) Trouwt Cornelia Maria Gobius, maar blijft kinderloos. Van hem is een portret gemaakt in de periode 1904-1910 vermeldt in de Catalogue Raisonnee van de schilder. Regelmatig in bruikleen.