Zoeken

Herkisting 1881, aanwezigenlijst

Aanvullend op het artikel over de uitgevoerde werkzaamheden hierbij een lijst met aanwezige nazaten.