Zoeken

Moderne galeislaven herdacht

Ir F.C. de Ruyter de Wildt, LtZ I KMR. Nazaat van de Ruyter in de 12e generatie, heeft als vertegenwoordiger van de Stichting de herdenkingsfestiviteiten bijgewoond in Pápa, Sarospatak, Debreczen en Budapest. Hij bood hierbij een kopie van de sleutel van de crypt onder het praalgraf van de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, aan als symbool voor het openen van de deuren tussen beide landen. In Debrecen werden de predikanten die in de Russische gulag zaten als moderne galeislaven geëerd. Zie document onder "mens - slavenhandel".