Zoeken

Beklimt de St Jacobskerk

Hoewel een tijd gedacht, dat G. Brandt dit als metafoor had opgenomen is duidelijk, dat Michiel de kerk daadwerkelijk beklommen kan hebben. Vlak na zijn 10e verjaardag april/mei 1617 stond de kerk in de steigers. De werklieden hadden de ladders verwijderd, zodat Michiel leistenen kapot moest trappen om veilig beneden te geraken... In 2008 werd door Ad Tramper, stadsarchivaris, documentatie gevonden over herstelwerkzaamheden. De hoofdaannemer was Cornelis Adr. Dortsman. Adriaen II Dortsman uit dezelfde familie was de hoofdarchitect voor de aanpassing van de Nieuwe Kerk voor het praalgraf van Michiel in 1676. Familieverband: De 5 jaar oudere zus van Michiel, Lucretia, trouwde Jan Dortsman, een andere zoon van Cornelis Adr. en broer van de architect van het praalgraf.