Zoeken

Huwelijk Alida x Johan Schorer (1628-1664)

Een kort kinderloos huwelijk door de onfortuinlijk snelle dood van Johan Schorer. Wel was er een dochter van Johan uit een eerder huwelijk, Cornelia. Johan was schepen en raad van Vlissingen, zodat aangenomen kan worden dat Alida "op stand" huwde. (afb: Alida bovenste rij in het midden)