Zoeken

Tijdingen uit verscheyde quartieren

Uit: Tijdingen uit verscheyde quartieren, 35 kranten uit negen eeuwen vaderlandse geschiedenis, geschreven en samengesteld door C. Troost. Tijdinghen uyt verscheyde kwartieren heeft echt bestaan als één van Nederlands oudste echte couranten, uitgegeven door Broer Jansz, stadsdrukker te Amsterdam (1580-1652).