Zoeken

Mr Alexander de Ruyter de Wildt X-111.2

Vanwege beschikbare foto geplaatst. Burgemeester Smilde en Herwijnen, secr Leeuwarderadeel en hoofdcommies ter provinciale griffie van Gelderland. Meer over hem is te vinden in het parenteel uitgegeven 2007.