Zoeken

Mariniers bataljon wordt korps

De naam Korps Mariniers werd officieel ingevoerd en Rotterdam kreeg voor het eerst een garnizoen mariniers. Tot dat moment, gedurende de Franse overheersing, was het merendeel van de "scheepssoldaten" ingelijfd bij de gewone landmacht. In 1814 werd weer een "bataljon mariniers" opgericht. In 1816 werden zij, in samenwerking met de Engelsen, aan boord van de vloot ingezet bij het bombardement van Algiers tegen zeerovers op de koopvaardijroutes.