Zoeken

Verheffing adelstand Jhr. mr. D.W. Elias

jhr. mr. David Willem Elias (1758-1828), Amsterdamse schout en burgemeester van 1813 tot 1828. Begraven oude kerk, Amsterdam, terwijl 12 andere "Eliassen" in de nieuwe Kerk bij Michiel in de crypt liggen. Hij is in 1815 als eerste van zijn geslacht in de adelstand verheven; voor andere leden vond verheffing plaats tussen 1890 en 1929. Bij gunst van de Koning had hij een wapenvermeerdering toegezegd gekregen met het wapen van de Ruyter. Dit gaf Jacoba Maria Parker (getrouwd de Wildt) aanleiding voor een dergelijke aanvraag, welke werd geweigerd, maar uiteindelijk leidde tot het KB van 1817. Zie aldaar.