Zoeken

Laatste opening kist in crypt Nieuwe Kerk

Uit overlevering zou in dit jaar de tot op heden laatste opening van de kist met het lichaam van Michiel de Ruyter hebben plaatsgevonden in het bijzijn van oa enkele nazaten. F.C. de Ruyter de Wildt (XI-112.52) was hierbij aanwezig en heeft op basis van hetgeen aangetroffen werd alle foto's ter plekke laten vernietigen. (rolletjes verwijderd) Tevens is besloten de kist zodanig af te sluiten, dat zij niet meer eenvoudig te openen is. Daarvoor bestaan dan ook geen legitieme redenen. Uit respect voor de persoon en graven in het algemeen bestaat hierover geen twijfel. De schets hiernaast is gemaakt als respectvolle versie van de schets gemaakt bij een eerdere gelegenheid waarbij de kist geopend was in de 19e eeuw. Dankzij de restauratie van de crypt in 2007, waarbij de familie niet was betrokken en de kist tijdelijk is verwijderd, is aannemelijk, dat het lichaam niet meer orderlijk in de kist ligt. Wij hopen, dat de nagedachtenis van Michiel een volgende opening van de kist bespaard blijft.