Zoeken

Artikel Algemeen Handelsblad

Op deze dag stond er een boeiend verhaal in het Algemeen Handelsblad over het graf van De Ruyter, dat in uiterst slechte conditie was. ‘Bij deze gelegenheid werd in overleg met de familie van den admiraal een onderzoek ingesteld naar den staat van den grafkelder.’ Er kwamen bijzondere details vrij over het gebruikte materiaal: ‘Deze kist schijnt uit mahoniehout te zijn vervaardigd; de planken zijn 5 cm dik. De kist is ruim 2 mtr lang; aan het hoofdeinde 80 cm en aan het voeteinde 60 cm breed. Op ongeveer de helft der diepte is de kist verdeeld door middel van een plat raamwerk met lijst, waarin vroeger kleine ruitjes in lood gevat waren.’ Dat raamwerk was aanvankelijk over het lijk geplaatst, waarna een deksel makkelijk kon worden weggehaald als iemand het gebeente van De Ruyter wilde zien. Dat was blijkbaar zo vaak gebeurd dat de beglazing inmiddels geheel verbrijzeld was en met het glaslood tussen de beenderen vermengd was geraakt. In de voorgaande eeuwen was het dus regelmatig  voorgekomen dat nieuwsgierigen naar de overblijfselen van de nationale held gluurden, waarvoor de koster dan een fooi kreeg! ‘Vermoedelijk is daaraan de droevige toestand te wijten, waarin de lijkkist van de Ruyter thans verkeert,’ aldus het Handelsblad.