Zoeken

Bezoek Koningin Wilhelmina & Prins Hendrik

‘Wij namen, daartoe welwillend uitgenoodigd eens een kijkje in den grafkelder. Deze geeft zelf niets bijzonders te zien en is zeer sober afgewerkt van binnen. Wanneer men de deur binnentreedt, die toegang tot de rustplaats geeft, ziet men de groote, zware eikenhouten kist in het midden van den kelder staan. Al dadelijk treft de groote koperen plaat, die op de kist is aangebracht. De kist is nog volkomen gaaf en vertoont niet het geringste spoor van vergankelijkheid. Aan het hoofdeinde der kist, gescheiden door een kleine doorgangsruimte, staan een tweetal kisten, waarvan de eene van buitengewone grootte is en het overschot bevat van een viertal, omstreeks 1760 gestorven kinderen van Gerbrand Elias en Magteline Henriëtte de Wilhem. Aan het voeteneinde der kist staan niet minder dan een 11-tal kisten, alle in zeer goeden staat verkerend, op elkaar gestapeld en waarin het stoffelijk overschot rust van familieleden en afstammelingen van admiraal De Ruyter. Tegenover den ingang van den kelder hangen een 6-tal kransen, waarvan eenige van echte bloemen waren gemaakt geweest, doch welke nu natuurlijk alle verdroogd en vergaan zijn.’