Zoeken

Restauratie Nieuwe Kerk

Restauratie van de Nieuwe Kerk onder leiding van C.B. Poshumus Meijjes. Het lijkt een traditie te zijn om iets te restaureren in de Nieuwe Kerk in een voor Michiel de Ruyter memorabel jaar. Ditmaal werd de crypt ontzien, wat niet het geval zal zijn 100 jaar later...