Zoeken

Onthulling plaquette te Baja, Hongarije

Oud ambassadeur voor Hongarije Gábor Szentiványi was in het bezit van een kopie van de herdenkingsplaquette, die ook op het hekwerk van het standbeeld te Vlissingen is geplaatst. De Calvinistische Kerk te Baja hield een oecumenische dienst met vele notabelen waarbij deze plaquette door de oud ambassadeur en onze voorzitter werd onthuld. Tijdens zijn speech sprak onze voorzitter de hoop uit, dat de geschiedenis over 340 jaar net zo positief over ons handelen tav hulpbehoevenden gaat oordelen, als wij nu doen over de daad van Michiel de Ruyter 340 jaar geleden.