Zoeken

Brief Vincent van Gogh

Vincent van Gogh schrijft in een brief aan zijn broer Theo over een aquatint portret van De Ruyter dat zijn oom aan de muur heeft hangen en bewondert: “Dat portret van de Ruyter, een oude aquatint dat hier bij Oom in de kamer hangt, dat is toch ook mooi, zoo dikwijls zie ik er naar, er is een stormachtige of onweersachtige uitdrukking in,42 iets zooals ik mij Cromwell voorstel.─” Zie: http://vangoghletters.org/vg/letters/let135/letter.html NOOT: “As far as is known, there is no aquatint of the Dutch admiral Michiel Adriaensz de Ruyter. The etching by Abraham Blooteling bears the inscription aqua forte (Hollstein 27 and 28), which might have led to Van Gogh’s confusion as to the technique. We also know of mezzotint portraits of De Ruyter, one by J. van Somer and another by Abraham Blooteling after a lost painting by Jan Lievens (H39-1). Van Gogh’s characterization of the portrait as having ‘a stormy or thundery expression’ suggests that he is referring to the latter print (Amsterdam, Rijksprentenkabinet). Ill. 1862”