Zoeken

Vrede van Breda

Na het succes van de Tocht naar Chatham wilde Engeland snel vrede sluiten. De voorwaarden voor de Republiek waren veel gunstiger dan een paar maanden daarvoor het geval zou zijn geweest.