Zoeken

Bijschrijving Adriaen de Ruijter

Na diens overlijden wordt Adriaen de Ruijter, oudste zoon en stamhouder van Michiel begraven in de Zuiderkerk. Het document hiernaast laat zijn bijschrijving zien voor een bedrag van 10 gulden en 13 cent. Of een zoektocht naar zijn overblijfselen resultaat kan opleveren wordt mogelijk binnenkort onderzocht.