Zoeken

Chatham Navy Days & Hr.Ms. Piet Hein

Tussen 1928 en 1981 vond dit evenement jaarlijks plaats. (met een kort intermezzo gedurende WO2) In 1981 bezocht de net daarvoor in dienst gestelde Hr.Ms Piet Hein (S-fregat, F811) de Navy Days. Alle commandanten van buitenlandse marineschepen werden uitgenodigd voor een diner. Daarbij vroeg de gastheer of de commandant van het Nederlandse fregat zo vriendelijk wilde zijn "to leave things as they are". Hij refereerde hiermee naar de Tocht naar Chatham, 1667, waarbij Michiel de Ruyter het hekschild van de Royal Charles meenam. Als antwoord kreeg hij van de commandant, KLTZ S. van Idsinga: "Are you aware I'm a descendant of Admiral de Ruyter?" LOL