Zoeken

Aankomst brief met Spaanse adelsbrief (Hertog)

Willem III (1650-1702) werd in 1675 de hertog titel aangeboden door Gelderland, die hij ‘noodgedwongen’ moest weigeren omdat Zeeland en Amsterdam er fel op tegen waren. Toen is hij ook daar stadhouder geworden. Willem III werd hiermee geen hertog. Verlening van de titel aan De Ruyter zou hem hoger op de adellijke ladder hebben geplaatst dan de prins. De Ruyter zou een niveau hebben gehaald dat Willem III een jaar eerder was ontzegd. Er kan dus zeker een Spaans politiek spel achter de verlening hebben gezeten. Los van of Michiel het verdiende cq aanvaard had. Hem kan een politieke finesse niet ontzegd worden en hij zal de Spaanse opzet vast doorzien hebben. Het artikel van dhr Boddaert onder "Erfgoed" vertolkt de laatste stand van onze kennis rond dit onderwerp.