Zoeken

Actie JC de Ruyter de Wildt waarvoor hij MWO ontving

De foto toont de tekst in het MWO-boek, dat in de hal van het Koninklijk Instituut voor de Marine ligt. Hierin zijn de uitgereikte Militaire Willems Orden aangegeven tot eind vorige eeuw. Telkens als een nazaat als adelborst van dienst de wacht had legde hij deze bladzijde open. Tegenwoordig wordt nog met enige regelmaat een bladzijde gewisseld, zodat bezoekers het verhaal achter de toekenning kunnen lezen.