Zoeken

Bezoek Koning Christiaan V van Denemarken

In 1659, na zijn terugkomst van Funen, werd Michiel met een fraaie gouden keten vereerd, waaraan door de Deense koningin eigenhandig een medaille was bevestigd, bevattende het portret des konings, met diamanten omzet, terwijl hem enige tijd later een aanzienlijk jaargeld werd geschonken. Op deze dag had hij de koning zelf met verschillende gezanten bij zich te gast en ontving hij de volgende maand nogmaals een bezoek van het hof, terwijl hij in de tussentijd bij den vorst was geweest, om diens kunst kabinet te bezien. Later dit jaar wordt Michiel in de Deense adel verheven.