Zoeken

Begrafenis en wapen Cornelia Schorer

In de Franse kerk te Vlissingen heeft op enig moment een wapenbord gehangen van de oudste dochter van Alida. Alida’s eerste huwelijk was met Johan Schorer en hun dochter was Cornelia Schorer. Zij staat vermeld op blz. 14 in het rode boekje. De pdf laat het wapen van Cornelia Schorer zien en in de tekst bovenaan staat vermeld dat zij een dochter was van Alida. Het ronde wapen is gedeeld. Links was het een goud veld met een rode keper (chevron genoemd) en drie blauw-wit-rode rijstvogeltjes. Rechts gezien (heraldisch links) het deel van Cornelia. Een zilver veld met twee zwarte droogscheerder scharen. Dat zijn het soort scharen waar de vacht van schapen mee werd geschoren (‘Schorer’). In het midden een gouden balk. Dit is op zich vreemd wat metaal hoort niet op metaal. Onder een ramskop met goude hoorns. Cornelia was op 8 december 1686 op 24-jarige leeftijd kinderloos overleden. Haar echtgenoot Gilles Thijssen was tijdens hun huwelijk schepen van Vlissingen, werd na haar overlijden burgemeester en bezat het herenlogement in de Hellebardierstraat in Vlissingen (zijstraat Bellamypark). Hij was bewindhebber van de VOC en bezat buitenplaats Schoonenburg in Oost Souburg vlakbij Vlissingen. Het Zeeuws Archief heeft er een foto van: NL-MdbZA_295_2760-7