Zoeken

Huwelijk JW Parker & JM van Bueren

Als oudste kind en enige met nageslacht in de huidige tijd van Anna Maria Pottey trouwt Johan Willem met Jacoba Maria van Bueren. Zij hebben twee kinderen, waarvan de oudste dochter op 12 november 1745 ongedoopt overlijdt. Hun zoon Willem Parker (VIIb) vervolgt de lijn.