Zoeken

Viering Vrede van Breda

Het directe resultaat van de Tocht naar Chatham was een voor onze republiek beter vredesakkoord van Breda. Dit verdrag werd geratificeerd op 24 augustus onder grote internationale belangstelling. Denen, Fransen en uiteraard de Engelsen hadden hun afgezanten gestuurd. In 2017 is het 350 jaar geleden en zal onze Stichting bijdragen aan de viering georganiseerd door STC (St. Thematische Concerten) Het programma wordt in de loop van 2017 bekend gesteld via onze site en http://thematischeconcerten.jouwweb.nl