Zoeken

Nadere uitwerking verdeling St Maarten

Op deze datum werd de toepassing van het verdrag uit 1817 (zie 1-1-1817) nader geregeld, voor zover betrekking hebbende op jagen, vissen, het gezamenlijk uitbaten van de zoutpannen, en de uitlevering van misdadigers.