Zoeken

Definitief opgesplitst St Maarten

In dit jaar zou de definitieve vastlegging van het Verdelingsverdrag of Verdrag van Concordia uit 23 maart 1648 hebben plaatsgevonden. Zie meer op die datum en onder anekdotes op deze site.