Zoeken

De Ruyter de Wildt, 200e naamdag

Op de dag af 200 jaar nadat de Staatscourant de toevoeging van "de Ruyter" aan de familienaam van Jacoba Maria Parker en haar 2e echtgenoot Jacobus de Wildt vermeldde, vierden een kleine 50 nazaten van deze lijn hun naamdag. In Fort Vechten te Bunnik werden "wilde" activiteiten activiteiten ontplooid in een sterk teamverband. Een memorabele dag met een opmerkelijk gelijkgezinde groep.