Zoeken

Beloning bij verminkt raken

Uit "Het leven en bedrijf van Michiel de Ruyter" door G. Brandt opgetekend. Een beloning voor degenen die in 's Lands dienst mochten verminkt worden en daarbij niet meer overboord gekieperd zouden worden. Getekend door de Admiraliteit, maar ongetwijfeld met financiële ondersteuning van de Staat.