Zoeken

Dankbrief aan prof Clement van Sorghen

Kort voor de Vierdaagse Zeeslag schreef Michiel deze dankbrief aan de professor uit 's Hertogenbosch. hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de hoogste maritieme leiding contact had met de hoogste wetenschappelijke bronnen over zaken als getij en stromingen, aangezien dit tijdens die zeeslag een cruciale rol speelde. Tekst: Ter eren van den heer Clement van Sorghen, professor te 's Hertogenbosch. Michiel Ad. de Ruijter, LT-Adm van Holland en West-Friesland, altijd tot de dood getrouw aan het lieve Vaderland, 25 maart 1666.